Användaruppgifter

 

Dina lämnade uppgifter är skyddade enligt Personuppgiftslagen (PUL). Vid inskickande av intresseanmälan samtycker du till att vi använder dem för att kommunicera med dig kring kommande projekt. Dina uppgifter lämnas inte ut till tredje man (förutom dom av oss anlitade säljarna).

Dina uppgifter sprider vi inte vidare till någon som inte är en del av projektet. Det är ditt ansvar att vi har rätt kontaktuppgifter.