Landsbygden och företagarna: ett samtal med Anneli Andelén och Karin Torstensson

Anneli, vår VD på Maa, satte sig ned med Karin Torstensson, Landsbygdsutvecklare på Falkenbergs kommun. Tillsammans diskuterar de landsbygd, ekonomisk vitalitet och hur faktorerna i bygden kan stötta varandra.  

 Anneli Andelén och Karin Torstensson

Anneli Andelén och Karin Torstensson

Anneli: 

Karin, Du jobbar nu för Falkenbergs kommun som Landsbygdsutvecklare. Berätta mer om vad det innebär och vad man hoppas åstadkomma genom din tjänst?

Karin: 

Ja det stämmer, från och med årsskiftet när jag ny landsbygdsutvecklare på Falkenbergs Näringsliv AB. Falkenbergs kommun var tidigt ute med att anställa en landsbygdsutvecklare, redan 2002 anställdes min företrädare Inger Karlsson. Än idag är det inte alla kommuner som har en landsbygdsutvecklare. I min roll som landsbygdsutvecklare arbetar jag med boende och företagare på Falkenbergs landsbygd, mitt huvuduppdrag är att skapa förutsättningar för att bo och verka på landsbygden. Det handlar om att utveckla service, digital och fysisk infrastruktur, skapa förutsättningar för byggnation mm. Det ska vara enkelt att leva sin dröm på Falkenbergs landsbygd. 

Ett av kommunens huvudmål är: ”Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela Falkenbergs kommun”. Det ska vara enkelt att driva företag oavsett var i kommunen man är etablerad.

Om du kunde påverka en enda sak i ditt arbete som Landsbygdsutvecklare, vad skulle det vara då?

-Min absolut största utmaning är att arbeta för att minska klyftorna mellan stad och land, vi ska vara stolta över att vi bor och verkar på landsbygden. Stolta företagare och invånare skapar ett attraktivt samhälle.

Som VD för ett skogsbolag i bygden så ser jag bygdens och företagets framtid som starkt förknippade. Vad kan ett företag som mitt göra för att bygden ska blomstra?  

-Företagarna är grunden i landsbygdsutvecklingen, utan företag finns inga arbetstillfällen och inte heller en möjlighet att bosätta sig eller bo kvar på landsbygden. I takt med er utveckling utvecklas också er närmsta omgivning. Fler har möjlighet att bo kvar i området och nyttja kommunala och kommersiella servicefunktioner- en nödvändighet för en levande landsbygd.

Och vad för hjälp bör jag be om från bygdens invånare

-De bästa marknadsförarna av en bygd är bygdens egna invånare. Vi måste alla bli bättre på att lyfta fördelarna med att bo och verka på landsbygden. Lyft våra lokala företagare i ord och handling, då skapar vi attraktivitet.

Man säger ofta att yngre människor har det svårt att få fotfäste med jobb och bostad i bygden. Vad kan lokala företag som mitt göra för att hjälpa till med detta?

-Det krävs att vi samverkar för att få våra ungdomar att trivas och flytta tillbaka till sin hemort. Mitt tips till företag på landsbygden är att våga anställa ungdomar från trakten, de är ofta bra marknadsförare för både orten och företaget.  Var med och stötta lokala engagemang i den mån det går- har ungdomarna en positiv bild av sin hembygd är det lättare att ta steget att flytta tillbaka.  

Just nu har bygden haft framgångar med att hävda sig som en dynamisk plats med mycket engagemang. Särskilt inspirerad blir man ju av små företag som Kjällsjö Mejeri och av föräldragrupperna i Fagered och Älvsered som räddade sina byskolor. Hur kan man som vanlig person stödja dessa initiativ så att vi får fler av dem? 

-Jag tror att det är viktigt att vi stöttar lokala företag och lokala engagemang.  Om din närmsta granne berättar om sin företagsidé, peppa istället för att deppa. Våga stötta upp och våga tro på ett liv på landsbygden. Vi måste vara stolta över att vi bor och verkar på denna fantastiska plats.

Ni företagare är grunden för samhällsutvecklingen. Jag ser gärna att ni ger oss råd hur ni vill att vi jobbar för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för er som verkar på landsbygden.

Tack för samtalet: det ska bli trevligt att fortsätta jobba ihop för bygdens utveckling.

-Tack själv, jag ser fram mot att fortsätta utveckla landsbygden tillsammans mer er!


Följ Karins arbete på hemsidan för projektet Hejalandsbygden