Vintern Kommer: Maa på offensiven

Under de senaste tio åren har vi på Maa satsat ungefär 70 miljoner kronor i investeringar. 2012 installerade vi en helt modern torkanläggning, och i år kom den nya robotiserade ströläggaren från Almab.

Långsiktiga investeringar förutsätter att man håller modet och framtidstron uppe under både goda och svåra år. Vår offensiva hållning inom teknik och strategi har gett oss gott resultat med ökad vinst och soliditet. Nu har Riksbanken sänkt räntan till noll procent, vilket ytterligare underlättar investeringar. Självklart gnuggar vi nu händerna här i bygden, ytterligare investeringar kommer att leda till ökad vinst och utökade marknadsandelar.

För att betala investeringarna satsar vi på ökad försäljning, särskilt på exportmarknaden. Under den senaste tiden har andelen av vår export försäljning gått upp väldigt mycket, till att nå nära 60 procent. Storbritannien i synnerhet efterfrågar högkvalitativt konstruktionsvirke som C24 och TR 26, alltså de varor som vi profilerar oss med och får bäst betalt för. Min bror (och Maa’s försäljningsansvarige) Peter Sveibert har hektiska dagar nu. Han tror att vi kan öka omsättningen med tjugo eller trettio procent.

Snart är Advent snart här och frosten börjar synas med jämnare mellanrum. Med ny utrustning, och en del ny personal spurtar vi på Maa mot en riktig fin tidig vinter.

 Foto av Kollegan Leif Johansson

Foto av Kollegan Leif Johansson