Är det verkligen sågverken och skogsägarna som ska dra lasset?

Det är full rulle på sågverket: under 2014 har vi gjort en stor investering på justerverket med en ny paketläggare och ströhantering. Vi tror att goda tider kommer. Valuta läget och räntorna ligger oss i händerna, Englands marknaden går bra och USA’s starka utveckling agerar som draglok för hela världsekonomin, särskilt för oss i väst.

Som svar på detta har vi lagt mer fokus på vår engelskspråkiga hemsida, som har något annorlunda innehåll. Framförallt i Storbritannien har man en del problem med virke som importerats olagligt, och då vill vi gärna visa att vi finns på Västkusten, med kortare transporter i ett land med ett starkt rättssamhälle.

Samtidigt kan man tycka att verksamhet som vår kunde få mer stöd i Svensk lag. Den förslagna kilometerskatten, som stöds av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, skulle innebära 18 extra kronor per mil för tunga lastbilar. Inkomsten från denna skatt ska sedan finansiera höghastighetståg mellan storstäderna, enligtInfrastrukturminister Anna Johansson. Ingen missunnar folk smidiga tåg mellan Stockholm och Göteborg, men detta skulle innebära väldigt stora kostnadshöjningar för skogs- och lantbruks företag på landsbygden.

Själva har vi glädjen att genom goda relationer med grannarna i Bygden kunna hämta 90% av råvaran inom en 3-mils radie från såget. Våra åkare Alf och Jerker kommer ju ifrån bygden och kan varenda skogsväg. De vet i vilket skick vägen måste vara för att inte ta skada av lastbilen, var de kan komma fram med sina stora fordon, och var de kan vända. Detta är viktigt för såväl effektivitet som miljö.

Att regeringen sedan har sagt upp ett avtal med Saudi Arabien finns det säkerligen politiska skäl för, men Svenska sågverk har skickat virke till Saudi Arabien i många år. Med ett smidigare uttalande från regeringens sida hade vi kunnat lita på att de kommande tjugo åren blir lika goda som de föregående tjugo, vad beträffar handel med detta land.

Nu ska vi ut och leta vårtecken. Jag har hör rapporter om både snödroppe och vintergäck -eller var det vinterdäck?- och tranorna har kommit till Maa. En trevlig Mars till Alla!