Nya investeringar i Maa

Under detta bokföringsår har vi som målsättning att starkt öka vår lönsamhet. Vi har bra förutsättningar för att satsa vår goda vinst på att säkerställa Bygdens Sågverk för framtiden. Detta vill vi göra genom tekniska investeringar som gynnar produktionen och förser våra anställda med en bra arbetsmiljö. Därför har vi nu skrivit avtal med Almab om en automatisk ströläggare, och kommer att installera den under semestern.

Den nya ströläggaren skall kunna skötas av en person. Inför torkning lägger den ut mellanströ mellan brädlager, och den hjälper oss med grova truckmellanlägg vilket gör att man med truck direkt kan transportera paketen till torkrummet. (I torkarna står virket i 4 dygn)

Detta kommer att öka vår kapacitet vid justeringen som idag utgör en flaskhals. Installationen sker under semesterperioden för att vi inte skall tappa någon produktion. Med jämndragning och effektivare ströläggning kommer vi att kunna leverara bästa kvalitet med minimalt spill på vårt färdigsågade virke.

Vi är måna om god arbetsmiljö för vår personal. Ströläggning har tidigare varit ett tungt jobb med risk för olyckor: detta minimerar vi nu. Jag hoppas under hösten kunna demonstrera vår nya investering. Om du som skogsägare eller granne vill komma och se på den så bjuder vi på fika. Då kan vi berätta om ytterligare investeringar som ännu är på diskussionsstadiet. 

Vi på Maa önskar alla en underbar semester. När ni går ut i er skog, titta efter barkborrar, populationen är hög på många platser.