Åkarna

Alf och Kjell är mina kusiner och delägare i Maa Såg. De äger också varsitt åkeri och utför en stor del av sågverkets transporttjänster.

Alfs uppväxt här i bygden gör att han känner till skogsvägarna inom de tre mils radie där Maa hämtar nästan allt virke. Hans lokalkännedom gör att han kan planera körningen efter bärigheten på de skogsvägar som virket ligger vid. Han ställer då sin tillit till våra grannar och skogsägare, som måste hålla vägarna tillräckligt breda för att han ska komma fram. -Vi på Maa erbjuder ofta rådgivning i vägfrågor, och löser kniviga problem tillsammans med entreprenörer som Alf och Kjell: du kan läsa mer om just vägar i vårt avsnitt om inköp.  

Alfs bror Kjell tar hand om produkterna efter att virket har gått igenom processen på sågverket. Han kör då framförallt flis och biprodukter till massafabriker och fjärrvärmeverk. Det blir längre transporter och hans bil måste ofta gå både natt och dag. Kjells dotter Olivia, svärsonen Jerker samt Tommy bidrar som chaufförer. Det ger åkeriet stabilitet samt en grundinkomst till Olivia. Som följd kan hon och systern Emelie bedriva eget företag i form av ridskoleverksamhet till nytta och nöje för byn.

Både Alf och Kjell har döttrar som valt att bosätta sig och bygga hus lokalt här i Maa: Visste ni om att vi är en inflyttningsbygd? 

De senaste åren har vi sålt större delen av trävarorna inom södra Sverige, men nu är det exporten som går bäst. I år kommer åkerierna att köra många turer till hamnarna i Varberg, Halmstad, Göteborg och Falkenberg. Det är främst Thomas Karlssons åkeri från Darhult, Älvsered som utför de flesta transporterna. Marknaden i England har gått i gång ordentligt och vi på Maa kan skatta oss lyckliga som befinner oss så nära de internationella transportrutterna. Som följd av den starka efterfrågan ser vi ut att kunna öka vår lönsamhet i år. Det behövs eftersom vi planerar stora investeringar -men det återkommer jag till i senare inlägg.