Första Advent: Maa och klimatet

Trevlig Advent alla. Själv har jag tänt första ljuset och har då ägnat en tanke till stormen Gorm som i dragit in över Halland. Som alltid uppmanar vi alla som arbetar i skogen att vara försiktiga med de vindfällen som kan komma som följd. Framför allt vill vi varna för att arbeta ensam i skogen.

När stormen drar in tänker jag också på klimatkonferensen i Paris. Vad kan man som Bygdens Sågverk göra för att hjälpa till med de stora klimatfrågorna? Som företag ligger vi hyfsat till: Vi köper 90% av vår råvara från skogsägare inom 3 mils radie från Sågverket. På grund av vårt läge på Västkusten blir transporten till exporthamnarna kortare. När båtarna väl är lastade med virke slipper de runda Öresund för att nå sitt mål, som oftast är Storbritannien och Holland.  

Det som gör Maa till ett klimatsmart företag är också vad som gör Maa till Bygdens Såg. Vi tror helt enkelt  att vårt lokala perspektiv är vad som håller längst i en framtid som skrivs globalt. Det värmde när 600 av bygdens bor kom till vår skogsdag i Kallsjö sent i September. När vi kan samarbeta med bygdens skogsägare och invånare så kan vi också utveckla vår ort och näring till framtidens moderna landsbygd.

Vi tror inte att vårt läge automatiskt ger oss tillgång till virke: därför vill vi ständigt vara redo när en skogsägare kontaktar oss för rådgivning eller försäljning. Vi har anställt en ny inköpare som ska hjälpa till med detta: Adam Everås som är nyexaminerad  Skogsmästare från Skinnskatteberg. Vi ser verkligen fram emot hans första dag, som är den 25:e Januari.

Det har inte varit lätt att driva ett sågverk i Södra Sverige under de senaste åren. Timmerpriset ligger högre här än i Norrland och i Mellersta Sverige, och sågverken där tjänar nu bättre än vad vi gör Söderut.Skogsstyrelsen har levererat en prognos på 3-4% tillväxt för Nordeuropa på sågade trävaror. Produktionen i Sverige ligger i nivå med toppåret 2007. För vår del innebör det att vi bör planera att kunna ta marknadandelar. Där blir kontakten med bygens skogsägare ofta avgörande.

Vi hoppas på en fin advent medan stormen bedarrar.