Bucht: Jobba på landsbygden - slipp studielån | ATL

Norska lösningar som Sverige kan ta fördel av. 

Sven-Erik Bucht är övertygad om att landsbygden behöver riktade ekonomiska stöd och tittar på Norge som i olika former har lösningar som skatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter i glesbygd och nedskrivning av studieskulder för den som tar anställning i en kommun på landsbygden.
 Sven-Erik Bucht vill använda den norska modellen med bland annat avskrivningar av studieskulder till den som tar jobb på landsbygden. FOTO: ANN LINDÉN

Sven-Erik Bucht vill använda den norska modellen med bland annat avskrivningar av studieskulder till den som tar jobb på landsbygden. FOTO: ANN LINDÉN

Source: http://www.atl.nu/lantbruk/bucht-jobba-pa-...