Jobben, samhällsfunktionerna och miljön är landsbygdens ryggrad

I Hallands Nyheter (10/26) skriver Stig Agnåker (C) att det behöver byggas mer i Hallands Inland: 

"Med det stora medborgarengagemang som finns i våra små orter tillsammans med aktiva åtgärder från kommunen tror jag att förutsättningarna är mycket goda för en positiv befolkningsutveckling i framtiden till gagn för alla som tror på en levande landsbygd. Alla behöver vi en levande landsbygd och en väl fungerande samhällsservice var vi än bor!"

Vi på Maa inspireras av bygdens invånare som så starkt engagerat sig för att skolor och andra institutioner ska fungera i Hallands inland. Själva är vi glada för att få anställa så kunniga medarbetare och att kunna hjälpa till att hålla näringslivet så starkt så möjligt: tre nya kollegor i år. Tacksamt!

(Foto av kollegan Leif Johnasson)