Maa såg startades av Bror Andersson. Det första sågverket i Maa drevs av ett vattenhjul i skrockån. När Bror tog över stod det på gårdsplanen i Maa och drevs då av en tändkulemotor.

I slutet av 50-talet stod sågverket i Mjöshult och man hade kunnat gå över till elmotorer. Brors äldre bror Gunnar var en uppfinnarjocke som arbetat på Skogsägarföreningens såg i Fagered. När Fagerredssågen lades ner gick Gunnar in i verksamheten med Maa Såg och stod för en stor del av utvecklingen av produktionsapparaten. En viktig del av verksamheten i detta skede var att producera brädor till fiskelådor.

1982 registrerades AB Maa Såg. Bror blev VD och styrelsen utgjordes av bröderna. År 2001 tog Brors dotter Anneli över VD posten. Bror gick stilla bort i December 2016. 

Ledningen av Maa är idag Anneli som VD, Lenny som ansvarar för inköp av råvara och Annelis bror Peter som står för försäljning. Det var denna grupp som 2005 fick ta sig an stormen Gudrun och den enorma mängd stormfällt virke som anlände till sågen. Maa vidtog alla tänkbara åtgärder för att hjälpa sina leverantörer att minimera skadan, och det krävdes mycket improvisation. Vattenledningar drogs från Dana Sjö till Maa Såg -en sträcka på 2 km, för att kunna bevattna stockar innan virket tog skada av röta och insekter.

Dagens Maa är ett synnerligen modernt och effektivt företag, som hållit fast vid anknytningen till bygden och en familjeägd modell. Med stark lokal förankring och investeringar i humankapital och teknik ser Maa fram emot att kunna erbjuda kvalitetsprodukter och att vara ett centrum för bygdens näringsliv i flera generationer framöver.