Bygdens sågverk

Vår produktion förbrukar 80.000 kubikmeter per år, och utgörs till 90 procent av gran. Företaget bygger på att köpa virke från lokala skogsägare och leverera kundanpassade produkter inom Sverige, Europa och Mellanöstern.

Femtio procent av vår orderstyrda produktionsvolym säljs i Sverige, företrädesvis till bygghandeln. Vi legohyvlar ungefär en tredjedel av vår volym lokalt, medan resten av produktionen exporteras. Vi anlitar lokala åkerier och fraktar sedan per båt från Varberg och Falkenberg.


Ledningen

Vår ledningsgrupp utgörs av Anneli Andelen (VD), Peter Sveibert (säljansvarig) och Lenny Andersson (inköpsansvarig). Vi har femton heltidsanställda, och femton lokala entreprenörer. Våra kollegors lokalkännedom och lojala arbete ger våra tjänster kvalitet. Vi har satsat på tekniska investeringar, delvis för att kunna erbjuda en modern arbetsmiljö som är hållbar för personalens välbefinnade och hälsa.

Vi har en extern styrelseordförande och revisor. Styrelsemöten hålls 4 ggr per år förutom bolagsstämma. På styrelsemöten fokuserar vi på strategiska frågor och riskfaktorer som valutautveckling. 


Lokalt, lagom och lönsamt

Maa är ett naturligt miljöinriktat företag. Det är våra föräldrars och barns hembygd vi avverkar, jagar och plockar bär i, och leverantörerna är våra grannar. Hela 90 procent av virket som vi sågar hämtas inom en radie av tre mil runtom sågverket.

Maa är framför allt bygdens sågverk. Vår framgång bygger på de lokala skogsägarnas vilja att samarbeta med oss. Vi är lagom stora för att lyssna, och skogsägarnas inflytande är en tillgång för oss: mångfalden av ideer och viljor hjälper oss att utvecklas. 


Vår effektiva struktur gör att våra medarbetare känner och kommunicerar väl med varandra. Detta är en anledning att vi kunnat satsa på investeringar i modern utrustning: vi vet att maskineriet kommer att användas och underhållas väl.

Under tiden 2005-2012 investerade vi nära 50M kr i produktionen. Virkestorken som kom 2010 gav utbyte i kortare lagertider och bättre produkt. Varje stock som anländer hos Maa mäts med hjälp av laser. Den mätta råvaran sågas och sorteras efter dimension och hållfasthet enligt C24. Efter sortering sker torkning i någon av våra nio virkestorkar. Virket plastas in och är klart för leverans till kund. 

Personal och teknik